REKOM u Sloveniji: Odazivam se na zaboravljene glasove

REKOM u Sloveniji: osvešćivanje o žrtvama rata, utvrđivanju odgovornosti i pomirenju kao osnovama novog mirovnog aktivizma

Naslov akcije: Odazivam se na zaboravljene glasove

Period trajanja: 15.5.- 15.10.2019. (pet meseci)

Finasijer: Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI, SRBIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, MAKEDONIJI, KOSOVU, SLOVENIJI I HRVATSKOJ

Glavni ciljevi projekta:

Obnova procesa prepoznavanja specifične lokalne problematike odgovornosti za rat, upoznavanje sa zločinima, suđenjima i dokumentima; ustanovljavanje nedostataka postupaka koji su doveli do slabljenja i zaustavljanja aktivnosti REKOM-a u Sloveniji u prethodnoj deceniji; postavljanje i preispitivanje statusa izbrisanih u Sloveniji; preispitivanje znanja o izbeglicama u Sloveniji za vreme rata; na osnovu upoznavanja sa materijalom i prethodnim mišljenjima, uključujući i postojeće stereotipe; na osnovu rezultata radionica i predavanja, promišljanje civilnih inicijativa i organizovanja  za ostvarivanje specifičnih ciljeva projekta. Akcija će kao materijal koristiti tekstove REKOM-a, dokumentarne i umetničke filmove, književna dela i posete pozorištima odnosno video-snimke pozorišnih predstava. U akciji će biti iskorišćeni potencijali pedagoških institucija, već postojeće umreženje javnih biblioteka, kulturnih centara, pojedine akademske institucije, alternativni centri kulture, manjinski klubovi. 

Specifični ciljevi projekta: Unošenje istorije izbrisanih u Sloveniji u istorijske školske udžbenike; ekstrakurikularno obaveštavanje i osvešćivanje školske omladine; prenošenje iskustava pravnih stručnjaka; saznavanje evropskih aspekata slovenačkog slučaja izbrisanih u svetlosti novih stavova o izbeglicama; ustanovljavanje merila osetljivosti na kršenje ljudskih prava i izgrađivanje osnova mirovnog pokreta na osnovu poznavanja promašaja i rezultata iz prošlosti.

Ciljne grupe: Školska i univerzitetska omladina, manjinske grupe, dostup široj slovenačkoj javnosti preko publikacija, internetskih mreža, uspostavljanje vidljivosti REKOM-a.

Krajnji korisnici: Potencijalni aktivisti REKOM-a u Sloveniji, politička/pravna, akademska, kulturna i manjinska javnost Slovenije.

Glavne aktivnosti: 1. Organizovanje pet radionica sa temama a) ratni zločini u ratnim zonama i izvan, kršenje ljudskih prava, izbrisani b) svedočanstva izbrisanih, slovenačka poitika, mediji c) formiranje stereotipa d) usmeno obaveštavanje, moja priča e) čuti, proveriti, saznati 2. Organizovanje deset predavanja: svako predavanje bi obuhvatilo teme radionica. Raspored: u pet meseci projekta svakog meseca (april-oktobar) bila bi jedna radionica i dva predavanja, centar će obavljati ostale akcije: umrežavanje, obaveštavanje, ponovna institucionalizacija REKOM-a.

Očekivani rezultati: Postavljanje REKOM-a na spisak relevantnih i aktivnih žarišta promišljanja i organizovanja mirovnog aktivizma u Sloveniji; istraživanja kao rezultat zainteresovanosti za problematiku obrađivanu na radionicama i predavanjima; uključivanje u aktivnosti RECOM-a. Aktiviranje većeg broja mladih i drugih – na osnovu dosadašnjih iskustava u navedenim grupama, računamo na 5000-6000 slušalaca i učesnika radionica.