Anja Marković – Kowloon / Kowloon

Anja Markovic KOWLOON

Srpski kulturni centar Danilo Kiš
Ljubljana, 2017

Muanis Sinanović – IZOHIPSE/IZOHIPSE

Srpski kulturni centar Danilo Kiš,
Ljubljana, 2016.

Bojan Vasić – Srča/Črepinje

Srpski kulturni centar Danilo Kiš,
Ljubljana, 2015.