Zbornik Biće bolje- Bo že

Zbornik literarnih radova sa radionica Kulturna produkcija ranljivih grupa- književna produkcija u maternjem jeziku u okviru projekta #MANJINENAMREŽI

Koordinate koordinat/Koordinate koordinata – pesnički zbornik

Srpski kulturni centar Danilo Kiš, Ljubljana, 2018

Anja Marković – Kowloon / Kowloon

Anja Markovic KOWLOON

Srpski kulturni centar Danilo Kiš
Ljubljana, 2017

Muanis Sinanović – IZOHIPSE/IZOHIPSE

Srpski kulturni centar Danilo Kiš,
Ljubljana, 2016.

Bojan Vasić – Srča/Črepinje

Srpski kulturni centar Danilo Kiš,
Ljubljana, 2015.