Odzivam se na pozabljene glasove

RECOM v Sloveniji:

ozaveščanje o žrtvah vojne, ugotavljanju odgovornosti in spravi kot osnovah novega mirovnega aktivizma

Cilj projekta, ki ga izvaja Srbski kulturni center Danilo Kiš, je ponovni zagon programa RECOM v Sloveniji, v družbeno – političnem okolju, v katerem prej ni bil uspešen, na osnovi analize predhodnih poskusov in na osnovi spremenjenega razumevanja konteksta, udeležencev in novih možnosti.

V središču projekta je reševanje več problemom: “vpis” izbrisanih v šolske programe, zgodovinsko priznanje in razmišljanje o novih rešitvah o katerih se prej ni govorilo, kot tudi ocena ukrepov na področju izbrisanih. Z reševanjem določenih problemov povezanih z izbrisanimi, želimo dopolniti znanje o žrtvah vojne, kar bo pomagalo pri raščišćevanju političnih in družbenih posledic zanikanja odgovornosti v Sloveniji.

S pomočjo projekta želimo delovati na sledečih področjih: vzpostavitev čvrstih meril o človekovih pravicah, neodvisne politične ocene preteklosti in jasnih kriterijih spoštovanja relevantnosti RECOM-ovih rezultatov v Sloveniji, ob postavljanju manjšinskih kultur na višji nivo, izven folklorne izolacije, v status enakovrednega udeleženca v civilnih pobudah.

Naš cilj je spreminjanje slovenskega javnega mnenja v smeri razumevanja, solidarnosti in sodelovanja, nikakor izolacije etničnih skupin, ob razvijanju strpnosti napram različnosti. Za vse to je nujno postaviti osnovo dokumentiranega spomina, odpiranje vseh vprašanj prisilne pozabe in cenzure, širjenje kroga informiranih, in pomoč vsem, ki bi ustvarjalno prevzeli spomin in dalje razširjali ozaveščenost. V takšnem vzdušju bi RECOM v Sloveniji v mnogo bolj razviti obliki nadaljeval svoje poslanstvo in delovanje.

V prvi fazi projekta napovedujemo naslednje aktivnosti:

Predavanja in delavnice prof. dr Svetlane Slapšak, zastopnice RECOM-a v Sloveniji, 17. – 20. 6. 2019 v prostorih IBAMESC, Cankarjeva 9, Ljubljana

17.6. ob 18 uri

Odgovornost za preteklost – Invividualna in kolektivna odgovornost, pravni subjekt in institucija-Vojna in povojna načela v konfliktu s človekovim pravicami -Vojna in povojna sodišča po drugi svetovni vojni-Sodišča, civilne iniciative- Maščevanje, sprava; Kaj je vojni zločin?

Tekst za delavnico: dokumenti ZN, genevski dokumenti, dokumenti ES

18.6. ob 18 uri

Izkušnje RECOM-a

Tekst za delavnico: dokumenti REKOM-a

19.6. ob 18 uri

Prepoznavanje propagande

Tekst za delavnico: primeri medijskih diskurzov iz Slovenije

20.6. ob 18 uri

Kultura sprave, slovenski primer

Tekst za delavnico: knjige, gledališče, vizualni mediji: primer izbrisanih

Vsaka delavnica vsebuje: skupno prilagajanje temi, izmenjavo stališč, predloge za civilne akcije, analizo diskurzov.

Prijave sprejemamo na e-mail skcdanilokis@dkis.si

Nadaljevanje delavnic in predavanj napovedujemo za september in oktober leta 2019.

Za obvestila o času in kraju izvajanja predavanja in delavnic, spremljajte nas na www.dkis.si

___________________________________________________________

Po poletnem premoru, v drugi fazi projekta, napovedujemo naslednje aktivnosti: Predavanja prof. dr. Svetlane Slapšak, zastopnice RECOM-a v Sloveniji in delavnico z Erikom Valenčičem, enim med najbolj izpostavljenih slovenskih novinarjev in najboljših poznavalcev geopolitičnih razmer, v prostorih IBAMESC, Cankarjeva 9, Ljubljana

23. i 24.9. ob 16 uri

Izbrisani- umetnička recepcija

25.9. ob 18 uri 

Izbrisani- globalne istorijske paralele

6.10. ob 18 uri

Izbrisani- medijska rezonanca/semantička analiza

7.10. ob 18 uri

Izbrisani- autobiografija

11.10. ob 18 uri

Predavanje prof. dr. Svetlana Slapšakin delavnica Erika Valenčiča

Sklepni dogodek: 

Iniciative REKOM v Sloveniji

Kaj som se naučili

Prihodnost pacifism

Prijave sprejemamo na e-mail skcdanilokis@dkis.si