Novi mediji, literatura, ranljive skupine
Novi mediji, literatura, ranljive skupine

Novi mediji, literatura, ranljive skupine

Vabljeni na pogovor o novih medijih, literaturi in ranljivih skupinah, ki bo v sredo, 13. decembra ob 17. uri v Mestni hiši v Ljubljani.

Razpravljali bomo o izzivih, s katerimi se soočajo ranljive skupine v času hitrega razvoja novih digitalnih medijev, spletnih in mobilnih aplikacij ter umetne inteligence. Ali se dostopnost medijskih vsebin za te skupine izboljšuje ali ostajajo izključene in marginalizirane?

Osredotočili se bomo na položaj gluhih in naglušnih v Sloveniji in v sosednji Hrvaški ter na njihove kulturne potrebe ter dostopnost literature in medijev. Poleg tega bomo obravnavali tudi položaj drugih ranljivih, manjšinskih in marginaliziranih skupin ter se vprašali, kaj lahko naredimo za izboljšanje dostopnosti kulturnih vsebin ranljivim skupinam.

Predstavili bomo primer dobre prakse vključevanja ranljivih skupin, še posebej gluhih in naglušnih, v mednarodni projekt Slavic Soundwalking/Slovanski zvočni sprehodi, ki ga sofinancira Evropska unija znotraj programa Ustvarjalna Evropa. V okviru projekta nastaja interaktivna mobilna aplikacija z literarnimi vsebinami, ki bo prihodnje leto aktivirana na javnih površinah v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Mobilna aplikacija bo uporabnikom in uporabnicam omogočila poslušanje številnih kratkih zgodb sodobnih pisateljev in pisateljic iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, ki so jih napisali posebej za ta projekt.

Zahvaljujoč Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ki se zaveda pomena vključevanja različnih skupin v medijski prostor ter zagotavljanja raznolikosti in dostopnosti kulturnih vsebin v mednarodnem kontekstu, bo vseh 75 avtorskih kratkih zgodb projekta prevedenih tudi v slovenski znakovni jezik. S tem bo mobilna aplikacija na voljo tudi gluhim in naglušnim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam Ljubljane.

Na dogodku bodo spregovorili:

  • Jelena Remetin in Ivana Rašan iz partnerske organizacije za interdisciplinarni umetniški proces Yelo iz Zagreba
  • Matjaž Juhart, specialni pedagog in sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije
  • Suzana Tratnik, pisateljica in urednica slovenskih kratkih zgodb pri projektu
  • Biljana Žikić, vodja projekta v partnerski organizaciji Kulturni center Danilo Kiš iz Ljubljane in moderatorka.

Dogodek bo snemala SpletnaTV.si.

Pogovoru bo sledila manjša pogostitev.

Projekt “Slovenski znakovni jezik za boljšo medijsko pismenost” je rezultat partnerstva med Kulturnim centrom Danilo Kiš in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Projekt Slavic Soundwalking/Slovanski zvočni sprehodi je dvoletni multimedijski literarni projekt, ki s pomočjo mobilne aplikacije povezuje glavna mesta treh sosednjih držav, njegov cilj pa je promocija južnoslovanske književnosti in jezika ter spodbujanje mednarodnega kulturnega sodelovanja. Nosilec projekta je Kulturno-informacijski center KIC iz Zagreba, partnerji pa so Yelo – organizacija za interdisciplinarni umetniški proces iz Zagreba, fundacija Heartefact iz Beograda, Kulturni center Danilo Kiš iz Ljubljane in zunanji partner Hrvaška zveza gluhih in naglušnih.

Dogodek podpira tudi Javni sklad za kulturo Republike Slovenije.