Izobraževalno-medijska kampanja za strpnost in različnost, proti predsodkom in diskriminaciji etničnih manjšin in migrantov
Izobraževalno-medijska kampanja za strpnost in različnost, proti predsodkom in diskriminaciji etničnih manjšin in migrantov

Izobraževalno-medijska kampanja za strpnost in različnost, proti predsodkom in diskriminaciji etničnih manjšin in migrantov

O projektu

SKC Danilo Kiš od marca do oktobra 2016 izvaja projekt, namenjen mladim in širši javnosti, z naslovom »Izobraževalno-medijska kampanja za strpnost in različnost, proti predsodkom in diskriminaciji etničnih manjšin in migrantov«, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.

Cilji projekta

Cilji projekta so seznaniti ciljne skupine z življenjskimi zgodbami in osebnimi zgodovinami pripadnikov etničnih manjšin in migrantov v Sloveniji ter jih informirati o njihovem položaju; skozi sodelovanje in ustvarjalnost ‘opremiti’ mlade z analitičnim in metodološkim orodjem za borbo proti diskriminaciji in za razumevanje različnosti; spodbuditi mlade in širšo javnost, naj se borijo proti lastnim strahovom pred etnično drugačnimi s pomočjo znanja o drugih, s spoznavanjem njihovih kultur in jezikov ter s pomočjo kritične misli in pogleda na svet, medije in politiko; spodbuditi mlade, da z raziskovanjem, ustvarjanjem in pisanjem aktivno sodelujejo v razširjanju strpnosti, proti ksenofobiji in rasizmu.

V okviru projekta so izvedene delavnice na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede. V juniju bodo izvedene delavnice na Pravni fakulteti in v prostorih SKC Danilo Kiš.

Teme delavnic

Teme delavnic in posledično serije člankov, ki bodo nastali na delavnicah, so politični in pravni vidiki migracij, antropologija in sociologija migracij, socialno delo, humanitarizem in migracije, spol in migracije, seksualnost kot sredstvo za diskriminacijo manjšin in migrantov, gospodarstvo in migracije, nepriznane in nevidne etnične manjšine v Sloveniji skozi medijsko reprezentacijo (stereotipi in predsodki v medijih) in pravno-politično ureditev, reprezentacije etničnih manjšin in migrantov v popularni kulturi in vsakodnevnem življenju, predstavitev osebnih zgodovin in zgodb »Jaz, migrant«, sovražni govor in sovražno dejanje: prepoznavanje in ukrepanje, komunikacija in osveščanje javnosti o strpnosti, spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov ter spodbujanje k aktivnemu vključevanju v problematiko.

Rezultati projekta

Rezultati projekta so teoretično-praktične delavnice, na katerih bodo študentje ob pomoči mentorjev izdelovali tekste o manjšinah in migrantih. Serija prispevkov, ki bo nastala na delavnicah, bo objavljena na podstrani portala www.dkis.si. ter predstavljena v drugih medijih. Rezultati bodo predstavljeni tudi na zaključnem projektnem dogodku v oktobru 2016.

IMG_20160526_152618 IMG_20160519_145738 IMG_20160525_132722 IMG_20160525_122638

 

Urad vlade RS za komuniciranje___100dpiLogo SKC DK-01