About Project
About Project

Izobraževalno-medijska kampanja za strpnost in različnost, proti predsodkom in diskriminaciji etničnih manjšin in migrantov

O projektu SKC Danilo Kiš od marca do oktobra 2016 izvaja projekt, namenjen mladim in širši javnosti, z naslovom »Izobraževalno-medijska kampanja za strpnost in različnost, …