Za Svetski dan poezije pesme=pesmi u dva grada, u Ljubljani i u Beču

Dostopno v srbščini.