Za Svetski dan poezije pesme=pesmi u dva grada, u Ljubljani i u Beču
Za Svetski dan poezije pesme=pesmi u dva grada, u Ljubljani i u Beču