Kulturna produkcija ranljivih skupin- književna produkcija v maternem jeziku: izzivi, možnosti, težave, dobre prakse

V okviru projekta #MANJŠINENAMREŽI, SKC Danilo Kiš vabi na delavnice:

Kulturna produkcija ranljivih skupin- književna produkcija v maternem jeziku: izzivi, možnosti, težave, dobre prakse

 

I Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: Kako in zakaj pisati? Kaj je pisanje? Kako začeti pisati? (2 delavnici)
II Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: Poznavanje in obvladovanje literarno-kritiškega aparata: artikulacija kritičnega mišljenje. Uvod v razmišljanje o izseljenskih literarnih temah. (2 delavnici)
III Delavnice kreativnega pisanja v maternem jeziku: Kdo piše? Identiteta in pisanje. Zakaj pisati v maternem jeziku? Kako pisati v maternem jeziku v drugem jezikovnem okolju? (2 delavnici)
IV Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: Pisati v slovenskem jeziku. Srečanje s pisateljem in pogovor o strategijah pisanja in strategija prisotnosti v slovenskem literarnem polju. (2 delavnici)
V Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: Kako komunicirati z mediji, če pišete v drugem jeziku? Izkušnje, mreženje, vzpostavitev literarne scene manjšin in izseljencev, objavljanje in prevajanje literature manjšinskih in izseljenskih književnikov (2 delavnici)

Struktura delavnic: predavanje + debata + individualna usmeritev
Število delavnic: 10 delavnic
Trajanje delavnice: 3 ure predavanja/debata + 7 ur individualne usmeritve
Obseg usposabljanja: 100 ur
Jeziki delavnic: slovenski, srbski, hrvaški, makedonski, črnogorski, bosanski in vsi ostali s področja nekdanje Jugoslavije s pomočjo prevajanja.

 

Delavnice vodi Lidija Dimkovska, pesnica, romanopiska, esejistka in književna prevajalka, dobitnica EU nagrade za književnost, nagrade Huberta Burde in številnih drugih nagrad ter urednica antologije Iz jezika u jezik.
Svoje delo in izkušnje bodo predstavili tudi gostje na delavnicah, že afirmirani »tujejezični« avtorji_ke, oziroma avtorji_ke, ki pišejo v maternem jeziku in živijo ter ustvarjajo v Sloveniji.

Namen delavnica je spodbujajnje in usposabljanje udeležencev_ki iz etničnih skupin iz nekdanje Jugoslavije za kulturno produkcijo skozi opolnomočenje za vrednotenje lastne kulture in jezika kot enakovredne drugim kulturam ter vključitev lastne kulture v enakopravni dialog in neprekinjeno interakcijo z drugimi kulturami in z dominantno kulturo.
Namesto klasičnih ‘ex catherda’ predavanj in usposposabljanj, delavnice ponujajo stalno interakcijo med predavatelji_kam in udeleženci_kam usposabljanja. Delavnice so zastavljene kot debatni krožki, kjer bodo lahko udeleženci_ke izpostavili lastne ugotovitve, težave, potrebe, mnenja in izkušnje in jih primerjali z izkušnjo drugih v okviru iste ali različne ranljive skupine ter s teoretičnimi in raziskovalnimi ugotovitvami.
Individualne usmeritve so namenjene tistim udeležencem_kam usposabljanja, ki bodo potrebovali dodatna priporočila, pomoč ali svetovanja o določenih temah, ki so izpostavljene na predavanjih ali pomoč pri oblikovanju prispevkov nastalih na delavnicah. Predavatelji_ice/mentorji_ice bodo dostopni za individualne usmeritve: osebno, neposredno po predavanjih ali online po e-mailu, skype, klepetu.
Najuspejšnejši prispevki (poezija, proza, drame, eseji) nastali na delavnicah bodo objavljeni v spletnem zborniku in predstavljeni na literarni večeri. Na koncu projekta, najuspejšnejši udeleženci_ke bodo dobili potrdilo o udeležbi.

 

Na delavnice se lahko prijavijo pripadniki_ice ali potomki_ke etničnih skupin iz držav nekdanje Jugoslavije, ki:

– pišejo ali bi želeli pisati v maternem, slovenskem ali tretjem jeziku,
– še nimajo objavljene knjige,
– so starejši od 18 let.

Ob prijavi poslati kratek literarni življenjepis na literarne.delavnice@dkis.si .

Prijave zbiramo do 25.11.2018.

Predvideni začetak delavnic 8. decembar 2018. Izbrani udeleženci_ke delavnic bodo imeli možnost izbire terminov delavnic v spletni anketi.

Delavnice so brezplačne.

 

Operacijo #MANJŠINENAMREŽI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.