Otvorena humanistika

2010.- 2012.

INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS- Fakultet za postdiplomske studije humanistike, Ljubljana

u saradnji sa Srpskim kulturnim centrom Danilo Kiš

OTVORENA HUMANISTIKA

Slobodni kursevi na ISH

U uverenju da humanistika ne sme biti deprivilegovano područje evropske nauke i da možda to čak i nije, ISH- Fakultet za postdiplomske studije humanistike je organizovao ciklus predavanja uz učešće međunarodnih predavača i sa tematskom raznolikošću koja odgovara savremenom vremenu. Predavanja su bila otvorena i besplatna za sve i zasnovana na ličnim kriterijumima i preferencijama predavača i predavačica, a ne kao deo strukture određenog studijskog ili istraživačkog programa.

U organizaciji, pripremi i izvođenju nekih predavanja, a pre svega predavača iz regiona Balkana, učestvovao je Srpski kulturni centar Danilo Kiš.