Migracije: teorijske, interaktivne, likovne i muzičke radionice

 Dostupno na slovenačkom jeziku.