KOWLOON Anje Marković na slovenačkom (Srpski kulturni centar Danilo Kiš, 2017)

Anja Markovic KOWLOON

Anja Marković – KOWLOON/KOWLOON

Prevod: Varja Balžalorsky Antić

Srpski kulturni centar Danilo Kiš, 2017.

admin-ajax

U okviru edicije pesme=pesmi izašla je dvojezična knjiga

Anje Marković Kowloon/Kowloon.

Knjiga istovremeno predstavlja prevod na slovenački i drugo izdanje knjige

Kowloon Anje Marković.

admin-ajax

Foto: Radmila Vankoska

Anja Marković (1988) rođena je u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Godine 2012. objavila zbirku pesama Napolju su ljudi, za koju je dobila Brankovu nagradu, a 2016. Kowloon. Pored dve cele zbirke u papiru napravila je i jednu iscepanu u okviru projekta Vejte, snegovi – poezija u nestajanju (2016). Trenutno radi kao urednica u izdavačkoj kući Dereta i sarađuje sa udruženjem Nebograd na projektu „Novi kompozitori i nova lirika“.

admin-ajax

admin-ajax

Kowloon, inače jedno od najgušće naseljenih mesta na planeti, u knjizi Anje Marković prerasta u „opsadno stanje tela“ i duha. Kowloon je rasprostiranje različitih formi gladi, straha i užasa, raspadanje mogućnosti i nade. Ipak, mimo dominantne rezignacije prisutan je žilav vitalizam, pre svega na ritmičko-semantičkoj ravni. Pisanje Anje Marković donosi u naše prostore nov htoničan senzibilitet koji se usuđuje kročiti po rubovima pesničke slike.

Varja Balžalorsky Antić

admin-ajax

Edicija pesme=pesmi donosi dvojezične knjige

slovenačkih i srpskih mladih pesnikinja i pesnika.

Logo pesme pesmi-01

Glavni i odgovorni urednik: Ivan Antić

Foto i dizajn: Ana Petrović

admin-ajax

Logo SKC DK-01