Gostovanje dr. Dubravke Stojanović i dr. Ivana Čolovića u Srpskom kulturnom centru «Danilo Kiš» u Ljubljani

16.4.2010.

Gostovanje dr. Dubravke Stojanović i dr. Ivana Čolovića u Srpskom kulturnom centru «Danilo Kiš» u Ljubljani

Srpski kulturni centar Danilo Kiš u Ljubljani organizovao je, u petak, 16.4.2010. susret i razgovor sa dr Dubravkom Stojanović, istoričarkom sa Filozofskoga fakulteta u Beogradu i dr Ivanom Čolovićem, svetski poznatim antropologom.

Razgovor sa dr Dubravkom Stojanović održan je na Ljubljanskom fakultetu za postdiplomske humanističke studije (ISH). Razgovor na srpskom i slovenačkom vodila je prof. dr Svelana Slapšak, dekanka ISH i direktorka Srpskog kulturnog centra „Danilo Kiš“. Cilj ovog razgovor je bio da se mlađi humanisti upoznaju sa autorkom čiju su knjigu imali u obaveznoj literaturi. Autorka je govorila o pravcima u modernoj istoriografiji i o svojim istraživačkim iskustvima. U razgovoru su učestvovali studenti ISH i mlađi istraživači drugih fakulteta, kao i nekoliko kulturnih radnika – uglavnom iz srpske dijaspore u Sloveniji. Razgovor je bio izuzetno živahan, i po svedočenju studenata, izazvao je njihove plodne refleksije.

Razgovor sa dr Ivanom Čolovićem odvijao se u sedištu Srpskog kulturnog centra „Danilo Kiš“ u galeriji Visconti fine art. Publika, opet pretežno mlađa, razgovarala je o njegovoj najnovijoj knjizi Balkan- teror kulture (2008), i o njegovoj ediciji 20. vek, koja će uskoro slaviti četrdesetogodišnjicu i koja ima oko 180 naslova. U razgovoru su učestvovala dva Čolovićeva autora iz Slovenije, prof. Božidar Jezernik i prof. dr Svetlana Slapšak. Duhovitost Ivana Čolovića i njegova sposobnost da u malo udarnih definicija objasni probleme, razgovor je produžila daleko preko uobičajenog vremena za ovakve razgovore.