Razgovor sa Danilom Kišom: Za pravog vjernika nema prihvatljive religije
Razgovor sa Danilom Kišom: Za pravog vjernika nema prihvatljive religije