Nataša Despotović, No Border: “Deca su spavala u velikim barama, na ledenom betonu, bosa, bez pokrivača”
Nataša Despotović, No Border: “Deca su spavala u velikim barama, na ledenom betonu, bosa, bez pokrivača”

Nataša Despotović, No Border: “Deca su spavala u velikim barama, na ledenom betonu, bosa, bez pokrivača”

Available in Serbian Language.