Prva godišnjica SKC „Danilo Kiš“

22.2.2011

NA GODIŠNJICU ROĐENJA DANILA KIŠA

Na godišnjicu rođenja Danila Kiša (22.2.1935.) Srpski kulturni centar „Danilo Kiš“ je priredio, u saradnji sa drugim institucijama, sledeće događaje:

I

U saradnji sa Gospodarskom zbornicom Slovenije, Srpski kulturni centar „Danilo Kiš“ je organizovao predavanje:

MUSAKA NAROD ILI O SRPSKOJ EKONOMIJI DANAS

Milutina Mitrovića, ekonomiste koji danas živi u Trstu, bivšeg glavnog urednika časopisa Ekonomska politika u Beogradu, saradnika mnogih ekonomskih časopisa u Italiji i Švajcarskoj.

II

U saradnji sa INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS – u okviru Otvorene humanistike na ISH, Srpski kulturni centar „Danilo Kiš“ je organizovao predavanje:

MOTIV VLAKA U PROZI DANILA KIŠA

prof. dr. Marije Mitrović, istoričarke književnosti, prevoditeljke, suosnivačice i urednice naučne revije Književna istorija. Predavala je slovenačku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a u toku rata se preselila u Trst gde sada radi na Univerzitetu u Trstu. Objavila je istoriju slovenačke književnosti, prvo na srpskom jeziku (1995.), a potom i na nemačkom (2001.), seriju članaka i knjigu o srpskom prisustvu u Trstu, kao i studije slovenačke književnosti. Prevela je više od 20 knjiga sa slovenačkog na srpski jezik.

III

U saradnji sa Mini teatrom – u okviru projekta Glumci čitaju romane / Ljubljana svetska prestonica knjige, glumac Gašper Tič čitao je roman Danila Kiša:

BAŠTA, PEPEO