„La ralentie” Anrija Mišoa na slovenačkom

„Usporena” Anrija Miša u prevodu Varje Balžalorsky Antić

Tomas Man – Iz „Začaranog brega“

“A smemo li se raspitati”, upita on, “koga ili šta – vi vidite, ja sam sâm pitanje, ja čak ni ne znam kako da pitam – koga ili šta zamišljate kao nosioca toga – ja ponavljam nerado reč – toga terora?”