foto: Jana Kumberger

Zbornik literarnih radova sa radionica Kulturna produkcija ranljivih grupa- književna produkcija u maternjem jeziku u okviru projekta #MANJINENAMREŽI

Zbornik BIĆE BOLJE – BO ŽE donosi pesme, kratke priče i eseje sedam autorki i jednog autora koji pišu dvojezično ili u svojim maternjim jezicima sa područja nekadašnje Jugoslavije. Za razliku od drugih takvih zbornika, u literarnim radovima Tanje Božić, Natalije Milovanović, Alene Begić, Dragana Mitića, Biljane Žikić, Vesne Hrdlička Bergelj, Snježane Vračar Mihelač i Tamare Kovačević, nema motiva nostalgije, žudnje za rodnom grudom, idealizacije domovine i s tim povezane boli, niti drugih tema svojstvenih dijaspori. Zanimaju ih slojevite teme, realnost sveta, prošlost i sadašnjost, istorijske promene, izazovi savremenog društva, lično i kolektivno sećanje, identitet kao zbir više činilaca. Literatura u ovom zborniku je višekulturna, što je u svetu danas već potpuno odomaćen sistem pisanja, koji pišu autori sa dve ili više domovina, jezika, identiteta. Autori iz zbornika BIĆE BOLJE – BO ŽE su predstavnici novog talasa pisaca i umetnika koji imaju za svoju domovinu jezik, za svoj dom svet, njihova literarna dela objavljena kako u izvornom jeziku tako i u prevodu na slovenački, nude čitaocu kvalitetnu i autentičnu literaturu i stvarno uživanje u čitanju.

Glavna i odgovorna urednica: Lidija Dimkovska

Prevod: Tanja Božić i Natalija Milovanović

Prelom i dizajn: Jana Kumberger

Fotografije: Goran Jakovac

E-izdanje je dostupno na: ZBORNIK_2.pdf

Štampano izdanje zbornika možete poručiti na: skcdanilokis@dkis.si

Zbornik je nastao na radionicama kreativnog pisanja u okviru projekta #ManjineNaMreži Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš. Projekat sufinansiraju Republika Slovenija i Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda. Štampanje je omogućio Javni fond za kulturne delatnosti Republike Slovenije.

Related Posts