Poslovni srpski

Poslovni srpski

Poslovni srpski jezik namenjen je firmama i pojedincima koji žele da usavrše stručni jezik, konverzaciju i pisanje. Jedna od mogućnosti je i specijalan kurs za zaposlene u određenoj firmi. Radi se, pre svega, o obrazovanju koje je prilagođeno vašim specifičnim potrebama.

prost ko pasulj
Ilustracija: Miloš Janojlić

Osim srpskog jezika, na kursevima ćemo vam predstaviti i pravila poslovnog ponašanja, srpske običaje, retoriku, svakodnevne prakse, regionalne posebnosti i različite fraze.

Kurs se odvija u malim grupama, a po dogovoru se organizuje i zatvorena grupa polaznika. Kurs poslovnog srpskog jezika možemo organizovati i u prostorijama vaše firme.