Kurs obnavljanja jezika

Kurs obnavljanja jezika

Kurs obnavljanja jezika namenjen je, pre svega, onima koji su već bili u kontaktu sa jezikom i koji bi želeli da »osveže« svoje znanje i po potrebi nastave na jednom od naših kurseva.