Individualni kursevi

Individualni kursevi

Individualni kursevi su posebno prilagođeni pojedinačnim potrebama polaznika. Program je specifično oblikovan, s obzirom na interese i potrebe svakog polaznika. Individualni kursevi su najfleksibilniji oblik učenja jezika koji omogućava polazniku da u kratkom roku dostigne željeni nivo znanja. Polaznik sam odlučuje o sadržaju kursa na osnovu svojih sopstvenih ciljeva i želja. Stručni učitelji brižljivo izrađuju plan kursa i biraju gradivo koje je najefikasnije i najprikladnije, s obzirom na jezičke potrebe pojedinačnog polaznika kursa.