Kurs srpskog jezika

Kursevi srpskog jezika i kulture – Želite tečno da govorite srpski jezik? Želite bez muke da čitate ćirilicu? Naša škola je vaš pravi izbor.

Srpski kulturni centar »Danilo Kiš« organizuje kurseve srpskog jezika sa najboljim učiteljima, lingvistima, istoričarima i antropolozima. Svim predavačima je srpski maternji jezik, što dodatno doprinosi kvalitetu kurseva.

Kursevi se odvijaju u manjim grupama ili individualno. Program je zasnovan po uzoru na Centar za srpski kao strani jezik, Univerziteta u Novom Sadu. Njihovi programski zahtevi u skladu su sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFRL).

Ove školske godine pripremamo:

-osnovne kurseve opšteg srpskog jezika za odrasle i decu,

-kurseve poslovnog srpskog jezika,

-kurseve srpskog jezika za putnike po Srbiji,

-kurseve obnavljanja jezika i konverzacije,

-individualne konsultacije, ekspertize, odnosno kurseve »po meri«,

-kurseve srpske kulture i običaja (zajedno sa pravilima poslovnog ponašanja).

Uz učenje i vežbanje jezika, naučićete puno o interkulturalnim kompetencijama i pravilima ponašanja, sklapanju prijateljstava, srpskim običajima i navikama svakodnevnice, regionalnim specifičnostima, srpskoj istoriji i geografiji, srpskoj muzici i filmu, mirisima i ukusima autentične srpske kuhinje i još mnogo toga.

S vremena na vreme, po dobrim balkanskim običajima, u opuštenoj atmosferi uz kafu i razgovor, bogatićemo naš fond reči, upoznavaćemo se i uživati u prijatnom društvu.

Svim našim polaznicima nudimo učešće u aktivnostima Srpskog kulturnog centra »Danilo Kiš«

Pišite nam na: info@dkis.si ili nas pozovite na: +386 40 867 505 i +386 41 829 657 .