Žanr, kanon in spol v književni kulturi Srbije

24.5.2010, ISH, Knafljev prehod 11

Žanr, kanon in spol v književni kulturi Srbije 

predavanje profesorice dr. Magdalene Koch z Univerze v Wroclawu na Poljskem 

Profesorica dr. Magdalena Koch je polonistka, ki se je v 90ih posvetila preučevanju balkanskih kultur, posebej raziskuje kulturni kolonializem in post-kolonializem na Balkanu v delih balkanskih (srbskih, hrvaških in bosanskih) književnikov. V tej luči položaj žensk v kulturah Balkana ključno opredeljuje kulturne fenomene.

Predavanje in pogovor so temeljil na njeni knjigi »Kada sazremo kao kultura. Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku 20. veka (kanon – zanr – rod)« izdane v Beogradu 2009.