Srbščina za odrasle

Srbščina za odrasle

Program tečaja za odrasle poteka po vzorcu Centra za srbščino kot tuji jezik Univerze v Novem Sadu (“Centar za srpski kao strani”). Njihove programske zahteve so v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirjem za jezike (CEFRL).

Pripravljamo tri stopnje tečaja. Glede na predznanje jezika, tečajnik lahko uči srbski jezik po začetni, srednji ali visoki stopnji. Stopnje sledijo po težavnosti, kjer je začetna stopnja namenjena popolnim začetnikom, brez kakršnegakoli predznanja. Program zajema osnovne verbalne veščine, pisanje ćirilice in latinice, slovnico in tako naprej. Vsaka naslednja stopnja je nadaljevanje in hkrati nadgrajevanje prešnje.

so1
Ilustracija: Miloš Janojlić

Poleg učenja srbskega jezika, bomo na vsaki stopnji skušali našim učencem približati tudi osnove srbske zgodovine, pomembne dogodke v srbski kulturi, srbsko kinematografijo in glasbo, običaje in jim pomagali pri obvladovanju medkulturnih kompetenc.

Glede na vaše dosedanje znanje in praktične potrebe, vam bomo pomagali izbrati ustrezno stopnjo.