Individualni tečaji

Individualni tečaji

Individualni tečaji so posebej prilagojeni posameznim potrebam učenca. Določeni učni program je posebej oblikovan glede na interese in potrebe vsakega učenca. Individualni pouk je najgibljivejša oblika učenja jezika, ki omogoča učencu da v kratkem časovnem okviru doseže želeno raven znanja. Učenec sam odloča o vsebini pouka, na osnovi svojih lastnih ciljev in želja. Usposabljeni učitelji skrbno izdelujejo načrt tečaja in izbirajo gradivo, ki bo najbolj učinkovito in primerno glede na učni stil in jezikovne potrebe posameznega učenca.