Šola

Šola srbskega jezika in kulture

2010- 2012

Srbski kulturni center Danilo Kiš je v obdobju od leta 2010 do 2012 izvajal brezplačni dodatni pouk srbskega jezika in kulture v prostorih OŠ Majde Vrhovnikove in OŠ Livada v Ljubljani.

Osrednji cilj projekta financiranega s strani  Ministrstva za Diasporo Republike Srbije je bil zagotoviti vsem zainteresiranim mladim rojenim v diaspori, živi stik s srbskim jezikom in srbsko kulturo, približati jim toplino in lepoto Srbije in Balkana, hkrati pa jim zagotoviti praktična znanja in veščine, ki jih bodo potrebovali tako v nadaljevanju šolanja, kot tudi pri zaposlitvi. Pouk je bil izvajan, tudi, v Postojini in Novem Mestu leta 2012.

Dopolnilni pouk v srbskem jeziku je izvajan po načrtu, ki ga je predpisalo Ministrstvo za šolstvo Republike Srbije.