Senca Danila Kiša

Srbska diaspora v medkulturnem dialogu: slovenska, balkanska in evropska vozlišča kulture Srbov

2010

Namen projekta je kulturno usposabljanje, izobraževanje, ustvarjanje in promocija srbske etnične skupine, posebej njenega najmanj vidnega dela, generacijsko in profesionalno profiliranega, kritično in samorefleksivno opredeljenega. Ime Danila Kiša je obenem simbolno in tematsko opredeljujoče: v projektu želimo na primeru Danila Kiša, multilingvalnega in multikulturnega avtorja, raziskovati možnosti medkulturnega dialoga, prevzemanja kulturnih iniciativ v diaspori, medkulturnega prevajanja in raziskovanja manj znanih ali pozabljenih kulturnih sodelovanj v preteklosti. Obnovitev zanimanja za Danila Kiša  sovpada s sodobnim fenomenom kulturnega nomadizma, svobodne izbire identitet in inovativnega pristopa primerjalni kulturologiji. Z imenom Danila Kiša smo “skrajšali” pojasnjevalni postopek v nastajanju popolnoma novega koncepta delovanja v kulturi diaspore, manjšin in ranljivih skupin.

Namen projekta so tudi dvigovanje kvalitete in večja prisotnost  kulturne, medijsko posodobljene podobe srbske skupnosti v obdobju izvajanja projekta, odpiranje transverzalnega dialoga in zainteresiranosti za kulturo znotraj etnične skupine (medgeneracijsko, med spoli, med socialno in kulturno razdeljenimi sloji), medkulturno sodelovanje z drugimi ranljivimi skupinami v Sloveniji. To pomeni usposabljanje (z mentorskim vodenjem) in zaposlovanje predstavnikov ranljivih skupnosti v kulturi, predvsem tistih, ki so že začeli delovati in se usposabljati kot kulturni delavci oz. kulturni menedžerji. Usposabljanje ob delu predpostavlja tudi profesionalno pripravo, razvijanje zavesti o enakih možnostih in delovanje ranljivih v kulturi, razširjanje znanja o strategijah ES na področju ranljivih skupnosti, kulture in človekovih pravic, ter pridobivanje drugih veščin, potrebnih za uspešno izvajanje projekta in bodočega dela v kulturi.

Ključni rezultat projekta s področja kulture je zaposlitev in dodatno usposabljanje ob delu kulturnih menedžerjev.  Zavedamo se, da kulturni menedžment projekta, ki predvideva mnogoplastno predstavljanje srbske skupnosti v Sloveniji na področju kulture  in v kontekstu multikulturnega dialoga, zahteva visoko stopnjo izobraženosti in tudi senzibilnosti za sodobno ustvarjalno delo v kulturi. Obenem pa bodo zaposleni delovali v več smeri – ne samo kot povezovalci kulturnih krogov srbske skupine in slovenske kulture, temveč tudi znotraj srbske skupnosti, z odgovornim delom pri spreminjanju notranjih stereotipov in obremenjenih samointerpretacij, ter končno pri povezovanju oz. skrbnem izbiranju kontaktnih točk v srbski kulturi. Pričakujemo, da bodo zaposleni ob usposabljanju oblikovali tudi “algoritem” SKCDK ter da bo usposabljanje pomenilo skupni “training” za vse sodelavce projekta. Najuspešnejši model  zaposlitve in usposabljanja  je po naši presoji tak, ki poteka z mentorskim nadzorom in pomočjo. Kot pripadniki ranljive skupine bodo bodoči menedžeri kulturnih projektov imeli pristen interes, da izboljšujete položaj skupnosti, senzibilizirate prostor javnega diskurza za ranljive skupnosti ter povezujete srbsko skupnost z drugimi ranljivimi skupnosti v medkulturnem dialogu. I