Opolnomočenje žensk

Opolnomočenje žensk na trgu dela: medijska kampanja za boljše informiranje, izobraževanje in aktivnejšo vlogo žensk

2014-2016

Obdobje trajanja: od 1.10. 2014 do 30.9. 2016

Izvajalec projekta: Srbski kulturni center Danilo Kiš

Partnerji na projektu: Peščanik in S.T.R.I.K.E

Projekt financira: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

 

Osnovni cilj projekta je ženskam v Srbiji ponuditi celostno informiranje in izobraževanje ter neposredno pravno in psihološko pomoč za krepitev njihove aktivnejše vloge pri prepoznavanju in prijavljanju diskriminacije. Z interaktivno kombinirano javno medijsko kampanjo (cross media koncept) bodo ženske v Srbiji dobile priložnost, da se na enem mestu seznanijo z vsemi potrebnimi informacijami, znanji, ukrepi in načini prijave diskriminacije na delovnem mestu. Poleg aktivnega informiranja je cilj projekta ponuditi brezplačno pravno in psihološko pomoč ženskam, ki so se znašle pod pritiskom diskriminatornih praks ali pa so v preteklosti bile deležne le-teh na trgu dela.

 

Cilj je vključiti čim večje število žensk vseh starosti in vseh izobrazbenih profilov: ženske aktivno seznaniti s problemom ter kako spregovoriti o osebnem doživljanju problema in sočasno pristopiti k reševanju problema. To naj bi dosegli s pomočjo različnih medijev: nove medije (spletni portal) ima navado preverjati mlajša in srednja populacija žensk, medtem ko so tradicionalni mediji (radio, dokumentarni film, priročniki) popularni med vsemi generacijami. Projekt bo spodbujal posameznice, da ubesedijo in artikulirajo svojo izkušnjo diskriminacije (anonimne izjave, blog, intervjuji) ter na ta način ovrednotijo svojo pozicijo, kar pripomore k neposredni identifikaciji ter občutku povezanosti.

 

Po drugi strani medijska kampanja pomeni čim bolj učinkovito informirati širšo javnost o problemu in pozvati institucije, ki se ukvarjajo s pravicami žensk, k novim metodam reševanja problematike.

Namen projekta je tudi formiranje solidne mreže ženskih organizacij v Srbiji in EU s ciljem skupnega delovanja.

 

Predvideni rezultati:

 • spletni portal kot platforma za informiranje, izobraževanje, pomoč in interakcijo žensk, strokovne javnosti, delodajalcev, državnih inštitucij in civilnega sektorja s področja delovnih pravic ter diskriminacije na delovnem mestu;
 • mreža ženskih organizacij iz Srbije in Slovenije, ki bodo sodelovale v diseminiaciji in promociji projektnih vsebin;
 • štiri radijske oddaje (30 minut/oddaja);
 • dokumentarni film (60 minut/oddaja);
 • tri okrogle mize – pogovor s predstavniki državnih in civilnih struktur, s strokovno javnostjo ter z ženskami, ki so žrtve diskriminacije, oziroma s predstavniki primerov dobrih praks (npr. delodajalci, ki so uspešno rešili primere diskriminacije oziroma z določenimi ukrepi preprečili pojav diskriminacije žensk);
 • priročnik na temo diskriminacije žensk na trgu dela (izkušnje iz projekta ter priporočila za informiranje, izobraževanje, ozaveščanje in pomoč v aktivnejši vlogi žensk pri prijavljanju diskriminacije na trgu dela).

 

Ciljne skupine:

 • ženske žrtve diskriminacije na trgu dela;
 • ženske na trgu dela vseh starosti in izobrazbe;
 • moški, zainteresirani za položaj žensk na trgu dela;
 • državne in nevladne organizacije in inštitucije, ki se ukvarjajo z diskriminacijo žensk na trgu dela kot tudi na drugih področjih;
 • delodajalci (privatni in javni);
 • institucije, ki udejanjajo pogoje za zaščito žensk na trgu dela (pravno-zakonodajni organi);
 • obča, strokovna in medijska javnost;
 • vse ciljne skupine tudi v širšem regionu.

 

Razvojno_sodelovanje_LOGO_01

 

Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Več…