GOST

Gostoljubnost kulture – kultura gostoljubnosti – GOST

2013-2014

Izraz »Gostoljubje« v projektu »Gostoljubnost kulture – Kultura gostoljubnosti« predstavlja  spoj različnih postopkov, uporabnih veščin, ter raziskovanja ki povečuje vidljivost in prepoznavnost manjšinskih kultur v širši javnosti. Gostoljubje v kulturi razumemo kot srečanje, dotik, mešanje in komuniciranje različnih kultur, spodbujanje odprtosti in dostopnosti manjšinskih kultur ter dovzetnost za kulturne vplive. To je kanal kulturne komunikacije z neprekinjenim pretokom informacij, posebej občutljiv za nove potrebe in možnosti.

 

Cilj projekta Gostoljubnost kulture – kultura gostoljubnosti je pridobivanje posebnih znanj in veščin, ki jih ranljive skupine uporabijo za povečanje zaposljivosti ter medijsko in družbeno vidnost njihove kulture; povezovanje z drugimi kulturnimi institucijami ter s festivali doma in v tujini.

 

Področja na katerim so se specializirali predstavniki ranljivih skupin med potekom projekta so:

  • režija in montaža dokumentarnega filma, kratkih video zapisov in trejlerjev,
  • oblikovanje vizualne podobe in vizualne identitete (oblikovanje logotipa, plakata, produktno oblikovanje)
  • pisanje promocijskih besedila in sloganov na področju kulture
  • menedžment kulturnih projektov
  • koordinacija kulturnih projektov (povezovanje z drugimi inštitucijami, festivali, mediji)
  • urednikovanje spletnih strani in družbenih medijev na področju kulture
  • tehnike aplikacije novih informativno-komunikacijskih orodij za dokumentacijo in promocijo kulture
  • tehnike samopredstavitve

 

gostoljublje