O nas

O nas

Srbski kulturni center »Danilo Kiš« je neprofitno združenje posameznikov, ustanovljeno leta 2009 (uradno registriano 3.2.2010) z namenom spodbujanja medkulturnega dialoga med Slovenijo in Srbijo. Center aktivno deluje na vzpostavljanju nove ravni sodelovanja med slovensko in srbsko kulturo, na promoviranju srbskega jezika in kulture v Sloveniji kot tudi sodobne slovenske kulture v Srbiji. Glavno poslanstvo SKCDK je vzpostavitev novih vezi med Slovenijo in Srbijo ter širšo regijo.

Do sedaj smo uspešno realizirali več projektov na področju kulture, medijev, vključevanja ranljivih skupin v družbo in izobraževanj podprtih s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Ministrstva kulture Republike Srbije, Urada za sodelovanje z dijasporo in Srbima v regiji, Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Evropske komisije skozi Evropski stukturalni sklad in IPA program ter javnih in zasebnih podjetij in donatorjev.


Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je SKCDK dodelilo status društva v javnem interesu na področju kulture.

Delovanje SKCDK je urejeno na podlagi dveh temeljnih dokumentov: Ustanovitveni akt in Statut SKCDK. Zavod zastopa 7 ustanoviteljev: Dušan Jovanović, Milica Antić-Gaber, Petar Damjanić, Nikola Damjanić, Dragan Mitić, Marko Milosavljević i Svetlana Slapšak, ki skupaj z enim predstavnikom zaposlenih, sestavljajo Svet zavoda. Zavodom upravljata programski in izvršilni direktor, ki se izbirajo za štiri letni mandat.
Operativni tim SKCDK je sestavljen iz zaposlenih, rednih in začasnih sodelavcev ter prostovoljcev. SKCDK je med redkimi manjšinskimi društvi, ki se jim je vspelo profesionalizirati ter od leta 2011. redno zaposluje 4 strokovnjaka pripadnika manjšinske skupine.

Na različnih projektih v zadnjih treh letih je sodelovalo okrog 100 umetnikov oziroma ustvarjalcev s področja književnosti, antropologije, etnologije, zgodovine, lingvistike, teatrologije, likovne ter grafične umetnosti, oblikovalstva, filma in medijev.

SKCDK ponuja možnost mladim iz Slovenije in celotne regije za prakso in volontersko delo. Prek programa ERASUMS+ študentsko prakso je uspešno zaključila študentka srbskega jezika iz Poljske. V letu 2015 prakso v okviru programa ERASMUS+ izvajata dve študentki socialnega dela s Hrvaške. Razen rednih volonterjev, ki od začetka pomagajo delo zavoda, je v stiku s centrom ostalo več kot 30 prostovoljcev, ki so se udeležili humanitarne akcije prikupljanja pomoči za ogrožene med poplavami v BiH, Srbiji in na Hrvaškem leta 2014.


Skozi svoje programe in projekte SKCDK deluje na naslednje načine:

 1. spodbuja kritično refleksijo in poglobljeno izobraževanje o preteklosti, državljanskih vrednotah, kulturni dinamiki in različnih ravneh kulturnih identitet;

 2. zavzema se za sodobno in aktivistično strukturiranje kulture skozi spodbujanje manjšinskih in ranjivih skupin na medkulturni in medskupinski dijalog;

 3. neguje večjezičnost;

 4. spodbuja spreminjanje samorazumevanja srbske in ostalih etničnih skupnosti kot tudi revalorizacijo njihove kulturne in družbene vloge v Sloveniji skozi iskanje inovativnih in ustvarjalnih modelov;

 5. vzpostavlja nove oblike kulturnega komuniciranja v javnosti z odkrivanjem zapostavljenih ali poenostavljeno interpretiranih kulturnih fenomenov in povezav;

 6. zauzema se za evropska merila strpnosti, spoštovanje človekovih pravic ter anti-diskriminatorne politike;

 7. posreduje pri doseganju stabilizacijskih sporazumov kot tudi sporazuma za vključitev Srbije (in Zahodnog Balkana) v EU s spodbujanjem miru, stabilnosti in gospodarskega razvoja Zahodnega Balkana ter odpiranjem možnosti za pridružitev EU.

SKCDK hkrati deluje kot info točka za vse, ki pridejo v Slovenijo iz tujine, posebej iz Jugovzhodne Evrope in potrebujejo kakršno koli pomoč: od iskanja stanovanja in zaposlitve, do urejanja državljanstva in ostale administrativne dokumentacije.

Na osnovi dosedanjih aktivnosti, sodelovanja pri projektih ter odziva publike na dogodke v organizaciji SKCDK smo ciljno populacijo opredelili kot etnično, socialno in generacijsko raznoliko:

 1. druga generacija srbskih priseljencev, ki slovensko družbeno in kulturno realnost doživlja kot svojo, obenem pa dobro pozna družbeno in kulturno realnost Srbije;

 2. novejši priseljenci iz Srbije, pretežno visoko izobraženi mlajši specialisti in ustvarjalci, pogosto kritično opredeljeni do srbskega (in vsakega drugega) nacionalizma ter prevladujočih stereotipnih pojmov o srbski skupnosti v Sloveniji;

 3. pripadniki različnih etničnih (makedonske, hrvaške, bosanske, črnogorske, poljske, grške) in ranjivih skupin (invalidi, Romi, brezposelni);

 4. člani manjšinjskih in priseljenskih društev in organizacij;

 5. pripadniki mlajše in srednje generacije samostojnih ustvarjalcev in kulturnih delavcev iz tujine;

 6. raziskovalci s področja humanistike mlajše in srednje generacije iz Slovenije, Srbije in širšega regiona, umetniki in kulturni delavci vseh generacij, predstavniki medijev;

 7. širša slovenska kulturna javnost;

 8. širša srbska kulturna javnost zainteresovana za položaj in doseške v dijaspori;

 9. širša kulturna javnost iz regiona Jugovzhodne Evrope in EU.