Neodvisno založništvo danes

zaloznistvo

Foto: Goran Savić Ostojić

Neodvisni, avtonomni, samostojni, neprofitni, nevladni… Z različnih vidikov želimo nekaj ključnih reči: biti avtonomni in ustvarjalni v svoji produkciji, posegati v dominantne tržno – ideološke paradigme, jih spreminjati in prilagajati svojim potrebam ter uživati v svojem delu. Tokrat nas zanima, ali je to možno na področju založništva? Pasti, težave, možnosti, priložnosti neodvisnega založništva v Sloveniji in regiji z upoštevanjem jugoslovanske dediščine, postjugoslovanske sodobne težnje in manjšinskega aktivizma – to so teme seminarja, na katerem bomo problematizirali vprašanje: Kako do (finančne) neodvisnosti, kreativne avtonomije in kritične intervencije v dominantnih kulturnih politikah?

 

Bojan Savić Ostojić, ustanovitelj Nezavisnih izdanja Knjižuljak in urednik časopisa Agon iz Beograda bo predstavil koncept in način delovanja obeh svojih projektov, ki sta v največji meri posvečena sodobnim jugoslovanskim književnostim. Ali se v današnjih ideološko-ekonomskih okvirjih na področju nekdanje Jugoslavije sploh lahko govori o neodvisnem založništvu in koliko se je pomen tega termina spremenil v primerjavi s tistim, kar je neodvisno založništvo pomenilo v Jugoslaviji (Neodvisna izdanja Slobodan Mašić). Kaj danes pomeni mainstream in kaj neodvisno založništvo? Avtor se bo dotaknil tudi drugih sodobnih praks samostojnega založništva v regiji (Mala ignorirana knjiga, Žuta kornjača, Baraba, Anarhija 45).

 

Muanis Sinanović, pesnik in publicist, član redakcije za kulturo in humanistiko Radia Študent ter časopisa Proletter, ki je doslej objavil tri knjige poezije in pripravlja novi roman, bo govoril o vezeh vsebinskih in formalnih okvirjev sodobne slovenske književnosti s prikazem stanja na založniškem trgu in njegovega funkcioniranja. Na podlagi osebne izkušnje v založništvu in na podlagi neuspehov v poskusih doseganja neodvisnosti bo poskusil izvleči lekcije in orisati, zakaj je skoraj nemogoče zasnovati neodvisno založništvo v nacionalnem okvirju. Iz te situacije bo poskusil poiskati „linije bega“.

 

Dr. Biljana Žikić, novinarka, vodja založniške dejavnosti pri Srbskem kulturnem centru Danilo Kiš ter urednica oddaje v srbskem jeziku „Kontrola leta“ na Radiu Študent, bo predstavila stanje založništva v manjšinskih društvih nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. Spregovorila bo o potrebah dvojezičnih izdaj ter o nevidnem svetu književnikov in književnic, ki v Sloveniji pišejo v svojih maternih jezikih. Zakaj institucije prepoznajo manjšinske založniške projekte le kot „spomenarje“, namenjene le članom istih društev? Kako poiskati izhod iz začaranega kroga sistemskih pričakovanj, stereotipnih predstav in getoiziranih manjšinskih projektov „izmišljanja tradicije“? Ali bi lahko bila insiderska in outsiderska ambivalentna pozicija manjšine osnova za kritične in kvalitetne založniške projekte, nasproti folkloriziranemu manjšinskemu mainstremu?

 

Seminar se izvaja v okviru projekta »Ustvarjam za zagon, KulturniK« v sodelovanju s SKC Danilo Kiš. Gre za kulturno-izobraževalni program za večjo socialno vključenost ranljivih družbenih skupin na področju kulture, ki ga financirata Ministrstvo za kulturo Slovenije in Evropski socialni sklad.