Anja Markovic KOWLOON

Anja Marković – Kowloon/Kowloon

Srbski kulturni center Danilo Kiš,
Ljubljana, 2017

Muanis Sinanović – IZOHIPSE/IZOHIPSE

Srbski kulturni center Danilo Kiš,
Ljubljana, 2016

Bojan Vasić – Srča/Črepinje

Srbski kulturni center Danilo Kiš,
Ljubljana, 2015