Slovenščina za tujce

Jezikovni tečaj slovenščine je namenjen govorcem, za katere je slovenščina tuji jezik, bi se je pa radi naučili. Začetni tečaj udeležence seznanja z osnovami slovenščine, tako da sproti spoznavajo najpogostejše uporabne fraze za situacije, v katerih se bodo znašli. Zato je delo strukturirano po temah, s pomočjo katerih udeleženci spoznavajo slovenski jezik in kulturo.
Glede na predznanje oziroma prvi jezik in poznavanje drugih jezikov oblikujemo skupine za delo, po dogovoru z naročnikom pa izvajamo tudi individualne ali skupinske tečaje za podjetja in priprave na izpit iz znanja slovenščine.