Srbščina

Srbija je država, ki ima bogato kulturno dediščino, pestro zgodovino in naravne lepote.

Srbščina, skupaj s slovenščino, sodi med južnoslovanske jezike. Ima okrog 11 milijonov govorcev. Slovenci srbsko večinoma že razumejo, kdaj pa kdaj uporabijo tudi kakšno besedo ali celo izraz in zato učenje poteka lažje. Vse to lahko zapišemo tako v cirilici kot v latinici, dobra stvar pa je to, da bomo besede prebrali tako, kot smo jih zapisali.