Romunščina

Romunščina sodi v romansko jezikovno skupino, šteje okrog 28 milijonov govorcev v Romuniji, Moldaviji in drugod po svetu.

Na razvoj romunščine je močno vplivala latinščina, kar se odraža v besedju in tudi v slovnici. Poleg latinskega, je viden tudi vpliv slovanskih jezikov tako, da lahko naletimo na besede, ki jih bomo razumeli, še preden se začnemo zares učiti.


(Bukarešta, vir: https://www.ezarri.com/en/ezarri-mosaic-at-bucharest)