Galerija

Ivan Antić, srpski pisac,

Festival Vilenica (Ljubljana)

Ivan Antić na festivalu kratke priče Kikinda short

Kiknda short

Ivan Antić Lidija Dimkovska Erika Johnson Debeljak

Slovenački sajam knjiga

U Parobrodu (Bg)

U Parobrodu (Bg)