Čarlston za dvadeset prvi vek

Čarlston za dvadeset prvi vek

Ako dobrodušno prihvatimo da nedostatak žena u žiriju za Ninovu nagradu i na listi autorki u konkurenciji za nagradu nije proizvod zastarelih, okorelo patrijarhalnih i rodno neosvešćenih odnosa u društvu, onda možemo zaključiti samo jedno – da u Srbiji nema žena sposobnih da žiriraju i da nema žena kvalitetnih pisaca, odnosno da ih je tek nekolicina. Piše: Biljana Žikić

Fragmenti o mačkama

Piše: Svetlana Slapšak

Spomladanska recepta

Svetlana Slapšak

Mačkoljubive zgodbe: Primus Augustus II

Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive zgodbe: Primus Augustus, prvi del

Piše: Svetlana Slapšak

Toša i Pangur Ban odnosno Debeli Bora, legendarne mačke

Piše: Svetlana Slapašak

Mačkoljubive zgodbe: Matja-mu, Žak

Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive zgodbe: Kasandar

Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive zgodbe: Kreten

Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive zgodbe: Kaliopa/Kiklopa

Piše: Svetlana Slapšak