Rakov kanon

Avtorica: Darinka Simić Mitrović
Sodobna drama v petih slikah z epilogom