SKCDK

O nama

Srpski kulturni centar »Danilo Kiš« je neprofitno udruženje građana, ustanovljeno 2009. godine (zvanično registrovano 3.2.2010.) sa ciljem da podstakne međukulturni dijalog između Slovenije i Srbije. Centar aktivno deluje na uspostavljanju novih nivoa saradnje između slovenačke i srpske kulture, na promovisanju srpskog jezika i kulture u Sloveniji i savremene slovenačke kulture u Srbiji. Glavna misija SKCDK je da uspostavi nove veze između Slovenije i Srbije i šireg regiona.

Do sada je SKCDK izveo više uspešnih projekata na području kulture, medija, socijalnog uključivanja ranjivih društvenih grupa i podučavanja koje su pomogli: Ministarstvo za kulturu Republike Slovenije, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Javni fond za kulturne delatnosti Republike Slovenije, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije i Evropska komisija kroz Evropski strukturalni fond i IPA program kao i javne i privatne firme i donatori.

Ministarstvo kulture Republike Slovenije dodelilo je SKCDK status društva od javnog interesa na području kulture.

Delovanje SKCDK uređuju dva osnovna dokumenta: Osnivački akt i Statut SKCDK.
Zavod zastupa 7 osnivača: Dušan Jovanović, Milica Antić-Gaber, Petar Damjanić, Nikola Damjanić, Dragan Mitić, Marko Milosavljević i Svetlana Slapšak koji, zajedno sa jednim predstavnikom zaposlenih, čine Savet zavoda. Radom Zavoda upravljaju programski i izvršni direktor koje se biraju na četiri godine.
Operativni tim SKCDK čine zaposleni, redovni i povremeni saradnici i volonteri. SKCDK je jedno od retkih manjinskih društva koje je uspelo da se profesionalizuje i od 2011. redovno zapošljava 4 stručnjaka pripadnika manjinske zajednice.

Na različitim projektima u poslednje tri godine sarađivalo je preko 100 umetnika i stvaralaca s područja književnosti, antropologije, etnologije, istorije, lingvistike, teatrologije, likovne i grafičke umetnosti, dizajna, fotografije, filma i medija.

SKC Danilo Kiš pruža mogućnost mladim iz Slovenije i regije za praksu i volonterski rad. Preko programa ERASMUS+ studentsku praksu je uspešno zaključila studentkinja srpskog jezika iz Poljske a ove godine praksu izvode dve studentkinje socijalnog rada iz Hrvatske. Osim stalnih volontera koji od početka pomažu rad zavoda, više od 30 novih volontera koji su učestvovali u humanitarnoj akciji za pomoć poplavljanim područjima u BiH, Hrvatskoj i Srbiji prošle godine, ostalo je u tesnoj vezi sa centrom.

Kroz svoje programe i projekte SKCDK deluje na sledeće načine:

 1. podstiče kritičku refleksiju i promišljanje o prošlosti, državljanskim vrednostima, kulturnoj dinamici i različitim nivoima kulturnih identiteta;
 2. zauzima se za savremeno i aktivističko strukturisanje kulture kroz podsticanje manjinskih i ranjivih grupa na međukulturni dijalog;
 3. neguje multilingvalnost;
 4. podstiče na promenu samorazumevanja srpske etničke grupe (i ostalih) i revalorizaciju njihove kulturne i društvene uloge u Sloveniji pronalaženjem inovativnih i stvaralačkih modela;
 5. uspostavlja nove oblike kulturnog komuniciranja u javnosti kroz odkrivanje zapostavljenih i pojednostavljeno interpretiranih kulturnih fenomena i veza;
 6. zalaže se za evropska merila tolerancije, poštovanja ljudskih prava i antidiskriminacijske politike
 7. posreduju na ostvarivanju stabilizacijskih sporazuma i sporazuma za pridruživanje Srbije (i zapadnog Balkana) EU podstičući na mir, stabilnost i privredni razvoja zapadnog Balkana i otvaranje mogućnosti za uključivanje u EU.

SKCDK deluje kao info tačka za sve koji dođu u Sloveniju iz inostranstva, pre svega iz Jugozapadne Evrope i potrebna im je neka vrsta pomoći: od traženja stana i zapošljavanja, do uređivanja državljanstva i druge administrativne dokumentacije.

Na osnovu dosadašnjih aktivnosti, saradnje na projektima i odziva publike na događaje u organizaciji SKCDK, ciljnu publiku smo definisali kao etničko, socijalno i generacijsko raznoliku:

 1. druga generacija srpskih doseljenika koji slovenačku društvenu i kulturnu realnost doživljavaju kao svoju, dok u isto vreme dobro poznaju društvenu i kulturnu realnost Srbije;
 2. noviji doseljenici iz Srbije pretežno visoko obrazovani mlađi stručnjaci i stvaraoci često kritički opredeljeni prema srpskom (i svakom drugom) nacionalizmu i preovlađujućim stereotipnim pojmovima o srpskoj zajednici u Sloveniji;
 3. pripadnici različitih etničkih grupa (makedonske, hrvatske, bosanske, crnogorske, poljske, grčke) i ranjivih grupa (invalidi, Romi, nezaposleni);
 4. članovi manjinskih i doseljeničkih društava i organizacija;
 5. pripadnici mlađe i srednje generacije samostalnih stvaralaca i radnika u kulturi iz inostranstva;
 6. istraživači s područja humanistike iz Slovenije, Srbije i šireg regiona, umetnici i kulturni radnici svih generacija, predstavnici medija;
 7. šira slovenačka kulturna javnost;
 8. šira srpska kulturna javnost zainteresovana za položaj i dostignuća u dijaspori;
 9. šira kulturna javnost iz regiona Jugoistočne Evrope i EU.