Škola

Škola srpskog jezika i kulture

2010- 2012

Srpski kulturni centar Danilo Kiš je u periodu od 2010. do 2012. godine organizovao besplatnu dopunsku nastavu srpskog jezika i kulture u prostorijama OŠ Majda Vrhovnik i OŠ Livade u Ljubljani.

Glavni ciljevi projekta, koji je finansiralo Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije, bili su: obezbediti svim zainteresovanim mladim ljudima, rođenim u dijaspori, dodir sa srpskim jezikom i srpskom kulturom; približiti im toplinu i lepote Srbije i Balkana i istovremeno ponuditi praktična znanja i veštine, korisne kako za njihovo dalje školovanje, tako i prilikom zaposlenja. U 2012. godini nastava je izvođena i u Postojini i Novom Mestu.

Dopunska nastava na srpskom jeziku izvođena je prema planu i programu koji je propisalo Ministarstvo za obrazovanje Republike Srbije.