Prepustite nam brigu o kvalitetnom prevodu

Pouzdano, tačno i kvalitetno prevodimo i lektorišemo:

  • tekstove o turizmu (ponude turističkih centara, kataloge, brošure, turističke klasične i e- časopise, reklamno gradivo, video i audio sadržaje, dopise, internet strane…)
  • poslovne tekstove (poslovnu korespondenciju, pozivnice, čestitke, dopise, brošure…)
  • pravnu dokumentaciju (molbe, ugovore, tužbe, pritužbe, dopise, zakonodavstvo, odluke, akte…)
  • tehničku dokumentaciju (telekomunikacije, mašinstvo, informatika, građevinarstvo…)
  • promotivne tekstove (internet prezentacije, reklamne slogane, oglase, brošure…)
  • medicinske i farmaceutske tekstove
  • akademske tekstove i beletristiku
  • medijska lokalizacija (televizijske i filmske titlove, računarske programe, igrice i zabavne aplikacije…)

Prevodimo na sledeće jezike:

1) srpski, slovenački, hrvatski, bosanski, crnogorski, makedonski;

2) engleski, nemački, italijanski, ruski, grčki i španski.

Sve prevode lektorišu lektori kojima je dati jezik maternji i koji su stručnjaci u svojim domenima.