Muanis Sinanović Izohipse prevod i izbor Ivan Antić

Novo izdanje Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš: Muanis Sinanović – IZOHIPSE/IZOHIPSE

U okviru edicije pesme=pesmi izašla je dvojezična knjiga Muanisa Sinanovića Izohipse/Izohipse u prevodu Ivana Antića.
Knjiga predstavlja izbor iz tri Sinanovićeve pesničke knjige: Štafeta oko gradske smreke (2011), Pesme (2014) i Dvovid (2016).