Zbornik Biće bolje- Bo že

Zbornik literarnih radova sa radionica Kulturna produkcija ranljivih grupa- književna produkcija u maternjem jeziku u okviru projekta #MANJINENAMREŽI

Anja Markovic KOWLOON

Anja Marković – Kowloon / Kowloon

Srpski kulturni centar Danilo Kiš
Ljubljana, 2017

Bojan Vasić – Srča/Črepinje

Srpski kulturni centar Danilo Kiš,
Ljubljana, 2015.