Makedonščina

ДА ЗБОРУВАМЕ МАКЕДОНСКИ!
Makedonščina je južnoslovanski jezik, ki ga govori okrog dva milijona Makedoncev. Čeprav je slovanski jezik, ima popolnoma drugačno strukturo kot večina slovanskih jezikov, saj spada v t. i. balkansko jezikovno zvezo, ki je povzročila spremembe tako v imenskem, kot tudi v glagolskem sistemu. Makedonščina je poleg bolgarščine edini slovanski jezik, ki ne pozna sklonov, razen nekaterih ostankov, saj se sklonska razmerja kažejo s pomočjo drugih jezikovnih sredstev. Bogatost makedonskega jezika se odraža v glagolskih časih, ki jih je devet.
Morda niste vedeli, da ima makedonščina stalno naglasno mesto, kar je za tujce ena od stvari, ki olajšajo učenje. Makedonščina je še posebej zanimiva zaradi t. i. trojnega člena, ki se uporablja kot sredstvo za določanje. Uradna pisava je makedonska cirilica, ki zajema 31 črk.