Collection Biće bolje- Bo že

Zbornik literarnih radova sa radionica Kulturna produkcija ranljivih grupa- književna produkcija u maternjem jeziku u okviru projekta #MANJINENAMREŽI

Anja Markovic KOWLOON

Anja Marković – KOWLOON / KOWLOON

Serbian Cultural Center Danilo Kiš,
Ljubljana, 2017

Muanis Sinanović – IZOHIPSE / IZOHIPSE

Serbian Cultural Center Danilo Kiš,
Ljubljana, 2016

Bojan Vasić – SRČA / ČREPINJE

Serbian Cultural Center Danilo Kiš,
Ljubljana, 2015