Cenik

Individualni

število ur* cena na uro (v EUR)
splošni jezikovni tečaji
10 27
30 25
60 24
tečaji poslovnega jezika
10 31
30 29
40 27

Skupinski

število ur* število udeležencev cena
splošni jezkovni tečaji 40 3-4

5-10

320

300

tečaji poslovnega jezika 40 3-5 1200 (na skupino)
slovenščina za tujce 40 5-10 290