Čarlston za dvadeset prvi vek

Čarlston za dvadeset prvi vek

Ako dobrodušno prihvatimo da nedostatak žena u žiriju za Ninovu nagradu i na listi autorki u konkurenciji za nagradu nije proizvod zastarelih, okorelo patrijarhalnih i rodno neosvešćenih odnosa u društvu, onda možemo zaključiti samo jedno – da u Srbiji nema žena sposobnih da žiriraju i da nema žena kvalitetnih pisaca, odnosno da ih je tek nekolicina. Piše: Biljana Žikić

Fragmenti o mačkama

by Svetlana Slapšak

Dva prolećna recepta

by Svetlana Slapšak

Primus Augustus, part two

by Svetlana Slapšak

Primus Augustus, part one

by Svetlana Slapšak

Toša i Pangur Ban odnosno Debeli Bora, legendarne mačke

by Svetlana Slapšak

Cat Lover’s Stories: Matja-mu, Žak

by Svetlana Slapšak

Cat Lover’s Stories: Kasandar

by Svetlana Slapšak

Cat Lover’s Stories: Kreten

by Svetlana Slapšak

Cat Lover’s Stories: Kaliopa/Kiklopa

by Svetlana Slapšak