Donacije

Donacije za KCDK možete dati na jedan od dole navedenih načina:

Uplata na TRR

broj računa: SI56 6100 0000 1772 828, SWIFT BIC: HDELSI22

otvoren kod: Delavska hranilnica d.o.o.

svrha uplate: donacija

Donacija 0.5% dohodnine

Ispunite i odštampajte obrazac koji potom pošaljete poštom ili lično odnesete u Poresku upravu Ljubljana (Davčni urad Ljubljana- adresa je na obrascu) najkasneje do kraja decembra.

Paypal