„Osim odnosa repeticija-unikat, prisutne su i druge ambivalentnosti, odnosno spajanja različitih kategorija – individualne priče i kontekst kolektivnog sećanja, haos realnosti iz koje predmeti potiču i harmonija unutar koga se nađeni predmeti koriste kao umetnički materijal, odbačeno – dragoceno, veselo – tragično.“ Intervju s kustoskinjom Milicom Perić.

Read More