Mediji, manjine i migranti/migrantkinje

Okrugli sto o manjinama i medijima, 25. 10. u 18h u Klubu Daktari, Ljubljana

Kreativne radionice i predavanja 28. i 29. juna u Ljubljani

Dostupno samo na slovenačkom.

Koncert Omida Shirmohammadia i Siran Shokri

Dostupno samo na slovenačkom.

Migracije: teorijske, interaktivne, likovne i muzičke radionice

Eukacijsko-medijska kampanja za toleranciju i različitost, protiv predrasuda i diskriminacije etničkih manjina i migranata

Migracije i izbeglištvo

Radionica na Filozofskom fakultetu u Ljubljani u okviru obrazovno- medijske kampanje za toleranciju i različitost, protiv predrasuda i diskriminacije etničkih manjina i migrantata.

Migracije se ne mogu zaustaviti, ljudi zatvaranjem granica prepušteni krijumčarima

„Ranije su nama izbeglice govorile, u augustu, septembru i oktobru da idu za boljim životom, a danas nam govore da idu samo za životom. Praktično, za njih vraćanje u zemlju odakle su došli nije opcija.“ Razgovor sa Jelenom Hrnjak iz NVO Atina.

Većina bolesti među izbeglicama posledice su teškog putovanja i pravnih odluka EU

„Balkanska ruta je bila najbezbedniji način da ljudi stignu do Evrope, a više od 60% populacije koja sada prelazi granice su žene i deca. Ako se granica zatvori pribeći će ilegalnom prelasku, a to će ih dovesti u još veću opasnost, što je zaista razlog za zabrinutost. Trebalo bi da postoje bezbedne i legalne mogućnosti da ljudi zatraže azil i da stignu do Evrope, a pošto se Balkanska ruta zatvara, njima će to sada biti još teže.“ Intervju sa Franciscom Baptista da Silva, Lekari bez granica u Srbiji